ES projektai

UAB „AD Markers“ kuria ir diegia elektroninės prekybos modelį

Nuo 2022 m. UAB „AD Markers“ vykdo projektą „UAB Ad Markers e-komercijos modelio Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1240 diegimas“

Priemonė: E. Komercinis modelis COVID-19

Projekto tikslas: Įdiegti elektroninio verslo operacijų valdymo informacines technologijas, kurios turės įtakos įmonės pajamų augimui. Visos sistemos turės atskiras integracijas su centralizuota ERP sistema, kuri leis tiek B2B sistemų, tiek įprastų užsakymų valdymo administravimą.

Projekto veiklos: kliento daugiafunkcinės sistemos ir klientų savitarnos sistemos (B2B) sukūrimas, diegimas ir pilnas integravimas su kliento ERP sistema.

Projekto finansavimas: finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją dalis.

Bendra projekto vertė: 72 050 Eur

Europos regioninės plėtros fondo finansavimas: 50 000 eurų

Projekto trukmė: 12 mėnesių.

LOGAS

UAB „AD markers“ vykdo projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas“. Projektu siekiama įdiegti naujas technologines ekoinovacijas, mažinančias neigiamą poveikį aplinkai ir tausojančias gamtos išteklius. Įgyvendinus projektą bus perkama moderni įranga, patobulinta šiuo metu gaminama produkcija, sumažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, padidės įmonės produktyvumas ir konkurencingumas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo ​​2018 m. gegužės 14 d. iki 2019 m. gegužės 13 d.

LOGAS

UAB „Ad markers“ įgyvendina projektą, eksporto plėtrą dalyvaujant tarptautinėse parodose (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0173). Pagrindinis projekto tikslas – didinti UAB „Ad markers“ eksporto apimtis. Projektą ketinama vykti dviejose tarptautinėse parodose, kuriose bus pristatoma įmonės produkcija, užmegzti nauji verslo ryšiai ir užmegzti kontaktai. Projektas turės teigiamos įtakos įmonės veiklai – padidės įmonės pardavimai, konkurencingumas ir matomumas. Projektas finansuojamas – 10 000,00 EUR, Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo ​​2019 metų liepos mėnesio iki 2021 metų gegužės mėnesio.

LOGAS

UAB „Ad markers“ vykdo projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas „UAB Ad markers“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0061). Spaustuvės kokybę ir greitį užtikrina darbuotojų profesionalumas, kūrybiškumas, taip pat turima įranga. Gamybos procese yra keletas etapų, kuriuos reikia optimizuoti mažinant rankų darbą, gamybos sąnaudas, didinant darbo našumą, taip pat mažinant gamybos kaštus ir neigiamą poveikį aplinkai. Įmonė įgyvendina projektą, kurio metu įsigyta ir sumontuota įranga leis sumažinti gamybos kaštus, efektyviau naudoti išteklius, pritaikyti modernius sprendimus spaudos rinkoje. Projektas finansuojamas – 1 000 000,00 EUR, Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. gegužės 7 d. iki 2022 m. balandžio 11 d.

LOGAS

UAB „Ad markers“ įgyvendina projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0031“) Projektu siekiama diegti naujas technologines ekoinovacijas, mažinančias neigiamą poveikį aplinkai ir tausoti gamtos išteklius.Įgyvendinus projektą bus nupirkta moderni spausdinimo įranga, patobulinta šiuo metu gaminama produkcija, sumažintas atliekų kiekis gamyboje, sutaupomi gamtos ištekliai, padidės įmonės produktyvumas ir konkurencingumas.Projektas finansuojamas – 1 500 000,00 EUR, nuo Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo ​​2019 m. spalio 1 d. iki 2021 m. liepos 26 d.

LOGAS
Pirkinių krepšelis
Scroll to Top